Aanmelden

Omdat bij mensen langs de deur gaan steeds moeilijker en gevaarlijker wordt willen wij u vragen om ons een machtiging te geven voor het jaarlijks afschrijven van uw donatie(s)  u kunt hiervoor het voor u bestemde formulier invullen.

Donateur Worden

Vriend Worden

Machtiging Afgeven